Wie zijn wij?
Sinds eind 1974 vormen we een oecumenische basisgroep van 30 leden die proberen kerk te zijn. Kerk omdat we ons leven religieus willen blijven voeden, willen werken aan de heelheid van de schepping.

Wat we doen.
Gemiddeld eens per drie weken, komen we bij elkaar rondom brood en wijn. Met elkaar bepalen we de thema’s, soms maatschappelijke. Een viering wordt voorbereid door wisselende groepjes leden. Deze mensen leiden ook de viering. Naast de vieringen proberen we elkaar te inspireren om te werken aan de heelheid van de schepping. We proberen consequenties te trekken uit hetgeen we ‘belijden’. 
We organiseren thema-avonden  waarvoor we iemand uitnodigen die ons kan inspireren. Enkele thema’s waren: euthanasie, stervensbegeleiding, verzoening, gevangenispastoraat.
Soms praten we in gespreksgroepen met elkaar naar aanleiding van een documentaire, boek of film. Eens in de twee jaar nemen we gedurende een weekend hier de tijd voor.